klasyfikacja oleju według ACEA

Ponieważ europejskie warunki eksploatacji silników różnią się zasadniczo od amerykańskich organizacja ACEA wprowadziła w 1996 roku własny system klasyfikacji olejów. bazuje on na systemie klasyfikacji API (amerykańskie normy) koncentrując się głównie na dwóch aspektach: • wymaganiach odnośnie właściwości smarnych

 • oraz obowiązujących norm emisji spalin EUROAktualna klasyfikacja opisuje oleje różnych klas jakości przy czym:

 • klasa A oleje do samochodów osobowych z silnikami benzynowymi:

  • A1 - Oleje silników Fuel Economy z obniżoną lepkością wysokotemperaturową HTHS

  • A2 - wycofana

  • A3 - Konwencjonalne oleje lekkobieżne o wyższych wymaganiach niż A2

  • A5 - Najwyższe wymagania odnośnie odporności  na starzenie, lepkości, zmniejszenia zużycia paliwa, emisji spalin, zużycia silnika szczególnie przy wydłużonym okresie między wymianami oleju

  • klasa B oleje do samochodów osobowych z silnikiem Diesla

  • B1 - Oleje silnikowe Fuel Economy z obniżoną lepkością wysokotemperaturową HTHS

  • B2 - wycofana

  • B3 Konwencjonalne oleje silnikowe lekkobieżne z wyższymi wymaganiami niż B2 Wyższe wymagania dotyczą ścierania krzywki, czystości tłoka i lepkości w przypadku podwyższonej ilości sadzy

  • B4 -Wymaga doskonałych właściwości czyszczących i dyspersyjnych oraz odporności oleju na gęstnienie w wyniku większej ilości cząsteczek sadzy, szczególnie w przypadku silników Diesla w wtryskiem bezpośrednim

  • B5 - Spełnia podwyższone wymagania odnośnie odporności na starzenie, oszczędności paliwa szczególnie w przypadku wydłużonych okresów między

wymianowych.

 • klasa C oleje silnikowe z limitowanym poziomem SAPS (zapartość popiołu, fosfori i siarki)

  • C1 - LowSaps obniżona lepkość wysokotemperaturowa HTHS 2.9-3.5, niska lepkość (0W/X,5W/X), moc jak A5/B5 jednakże ze ściśle ograniczonymi ilościami popiołu siarczanowego  

  • C2 Mid Saps obniżona lepkość wysokotemperaturowa HTHS - 2.9-3.5, ze zwiększonymi ilościami popiołu siarczanowego

pixel