Regulamin
Spis treści

  Regulamin zakupów sklepu internetowego Autooleje.pl

  Sklep internetowy Autooleje.pl, działający pod domeną http://www.autooleje.pl prowadzony jest przez:

  STAMEX A. Marcinek, W. Tabaczek, J. Mulak Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 14, 35 - 105 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000078721.

  Magazyn Sklepu (biuro Sklepu) mieści się pod adresem:
  ul. Chemiczna 19
  20 – 329 Lublin

  NIP: 921-14-67-573.
  REGON: 950301335
  rachunek bankowy: 48 1140 2004 0000 3502 6102 2083 (BRE BANK S. A.)
  tel. 81 477 50 07 oraz 605 967 888  (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00)
  Fax: 81 749-88-71
  e-mail: sklep@autooleje.pl

  Słowniczek pojęć

  1. Sklep – Sklep internetowy działający pod domeną http://www.autooleje.pl/
  2. Sprzedawca – STAMEX A. Marcinek, W. Tabaczek, J. Mulak Spółka Jawna
  3. Kupujący – konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.
  4. Konsument – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  § 1  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
  2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż nowych produktów z zakresu chemii i akcesoriów motoryzacyjnych.
  3. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
  4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie http://www.autooleje.pl/ w chwili składania zamówienia.
  5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
  6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.
  8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

  § 2 Składanie zamówień

  1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poprzez pocztę e-mail można składać przez całą dobę. Możliwe jest również złożenie zamówienia telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00.
  2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka, a następnie podać swoje dane osobowe i kontaktowe oraz wskazać sposób dostawy i płatności.
  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Aby zamówienie przeszło do realizacji Kupujący powinien kliknąć w link zawarty w mailu.
  4. Zawartość Sklepu jest prezentowana wyłącznie w celu informacyjnym. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po jego potwierdzeniu; z tym momentem następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
  5. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem mailem.
  6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu (w tytule przelewu proszę podać numer zamówienia),
  2) przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl,
  3) gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem),
  6) W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie jest odrzucane.

  § 3 Realizacja zamówień

  1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
  2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
  3. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
  4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
  5. Dla towarów oznaczonych "produkt niedostępny, dostawa wkrótce", termin wysyłki ma wyłącznie charakter orientacyjny. Po otrzymaniu zamówienia Sklep potwierdza dostępność takich towarów u dostawców, a właściwą datę wysyłki wprowadza do statusu zamówienia. Status zamówienia Kupujący może sprawdzić w zakładce „Twoje konto”.
  6. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT.
  7. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto. Niezarejestrowany Kupujący może sprawdzić realizację zamówienia poprzez link na stronie głównej ”Sprawdź stan przesyłki”.

  § 4 Przesyłki


  1. Sklep realizuje przesyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w magazynie Sklepu po wcześniejszym potwierdzeniu, że towar jest gotowy do odbioru.
  2. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności oraz termin wysyłki (w dniach roboczych), który liczony jest od chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli zamówienie składa się z kilku towarów liczy się najdłuższy z terminów wysyłki.
  3. Termin dostawy towarów dostarczanych na pośrednictwem firmy kurierskiej to zwykle 1-2 dni robocze, natomiast w przypadku towarów dostarczanych przez Pocztę Polską to  5-7 dni roboczych.
  4. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki oraz informacje o terminie dostawy są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia).
  5. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego. Szczegóły dotyczące kosztów przesyłki znajdują się także w zakładce „Koszty dostawy i płatności” na stronie www Sklepu.
  6. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.
  7. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (podstaw - art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności przewoźnika i niezwłoczne  przesłanie protokołu  do Sklepu. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i można zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.  Brak spisania protokołu nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół pomaga jednak w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Zalecane jest niezwłoczne

  § 5 Reklamacje

  1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
  2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: sklep@autooleje.pl.
  3. Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
  4. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży oraz informacji o przyczynie reklamacji.
  5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, konsument może żądać naprawy albo wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
  6. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
  7. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.
  8. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
  9. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.


  § 6 Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

   

  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   

  1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Stamex Sp jawna, ul. Chemiczna 19, 20-329 Lublin, faksem na numer 81 749-88-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@autooleje.pl.). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej oraz w Regulaminie. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy sklep@autooleje.pl. bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu a następnie przesłanie go do Sklepu na adres Stamex sp jawna, ul. Chemiczna 19, 22-329 Lublin. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną Za pośrednictwem wiadomości e-mail.


  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:


  1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych     z jego osobą,
  2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  6) dostarczania prasy,
  7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.
  3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  4. Konsument odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
  5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży.
  7. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.
  8. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy zawartej na odległość regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

   

   Wzór formularza odstąpienia od umowy

   

  ........….................................................

  miejscowość, data

  ...........................................................

  imię i nazwisko

  ...........................................................

  adres, ulica

  ........................................................... 

  kod pocztowy, miejscowość  

  ...........................................................

  nr telefony, e-mail

   

   

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

   

   

  Oświadczam, że zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) r. o ochronie niektórych praw konsumentów odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

   

  ...................................................................................................................................................................................................................

  pełna nazwa, rozmiar, kolor

   

  Zawartej dnia …........................, towar otrzymałem/łam dnia …......................................................................................................................................

   

  paragon/faktura VAT* nr …...................................................................................................................................................... (* niepotrzebne skreślić )

   

  Proszę o zwrot kwoty …................... słownie …..............................................................................................................................................................

   

  przelewem na konto nr: ….................................................................................................................................................................................................

   

  ....................................................................

  podpis


  § 7 Rejestracja i ochrona danych osobowych

  1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
  2. Wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
  4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
  6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Ceneo) oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o. o., danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie.

                                                                                

  § 8 Regulamin newslettera w sklepie Autooleje.pl

  1. Zapisując sie do newslettera w sklepie internetowym Autooleje.pl użytkownik (kupujący, bądź inna osoba) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o promocjach i nowościach.
  2. Po zapisaniu się do newslettera sklep internetowy Autooleje.pl wysyła do użytkownika e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza akceptację zapisania się na listę subskrybentów newslettera.
  3. Adresy mailowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach i promocjach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
  4. W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z newslettera (wpisując swój e-mail na stronie głównej sklepu Autooleje.pl, a następnie klikając „Zrezygnuj z newslettera”). Sklep internetowy Autooleje.pl wysyła do użytkownika e-mail z linkiem dezaktywacyjnym. Kliknięcie na link dezaktywacyjny oznacza usunięcie e-maila użytkownika z listy subskrybentów newslettera.

  § 9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
  4. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://www.autoleje.pl/ (zakładka „Regulamin”) od dnia 24.12.2014
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z chwilą zapoznania się przez Kupujących ze zmianą. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

  pixel